Oct 18, 2018

Make and Maintenance ideaigtal.com the geek community platform.

สร้างและดูแลเว็บไซต์ ideagital.com จุดเริ่มต้นตั้งในสร้างเป็น Platform สำหรับคุยกันในเรื่อง IT เชิงลึกสำหรับเหล่า Geeks ทั้งหลายในวงการไอทีครับ

IDEAGITAL

แต่ปัจจุบันก็รับบทความหลากหลายรูปแบบที่เกี่ยวข้องกับด้านไอทีจากผู้เขียนในแวดวงที่รู้จักกัน (จริงๆ แล้วตั้งใจรับทุกคนฮะ รอผลงานอยู่น้าา ^^)

IDEAGITAL Forum

พร้อมทั้งยังมี feature สำหรับกระดานถามตอบปัญหาต่างๆ อารมณ์เหมือน stackoverflow.com อ่ะแหละ

IDEAGITAL Blog

เว็บไซต์เป็นโปรเจคส่วนตัว ซึ่งผมเริ่มต้นทำขึ้นมาคนเดียว และตอนนี้ก็ยังดูแลอยู่คนเดียวนะครับ (อยากได้คนช่วยกันสร้างมากๆๆ) ทั้งนี้ค่าเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้รันเว็บไซต์นี้ได้มาจากโฆษณาจาก google adsense เพื่อให้ Platform นี้อยู่ได้ตัวมันเองครับ.

Webring